Dominate the Three Realms
7.60 (10)

Dominate the Three Realms

อ่านการ์ตูนDominate the Three Realms ราชันสามภพ เจี้ยงเฉิงบุตรแห่งจักรพรรดิสวรรค์ เกิดใหม่โดยไม่คาดหมายในร่างของลูกชายของขุนนางผู้หนึ่ง ซึ่งถูกเขี่ยนตีจนตาย เมื่ออยู่ต่อหน้าเจี้ยงเฉิงไม่มีใครกล้าเรียกตนเองว่าอัจฉริยะ ไม่มีใครเข้าใจสวรรค์มากกว่าบุตร

Manga Detail

English Dominate the Three Realms Status Publishing Type Manga Author Total Volume Released: Years:
List Chapter Manga Dominate the Three Realms

Comments