Rebirth of the Divine Doctor
9.69 (10)

Rebirth of the Divine Doctor

อ่านRebirth of the Divine Doctor เรื่องย่อ หญิงสาวแห่งตระกูลเย่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนเรียบง่ายไม่ได้ถูกโชคชะตาตายโดยบังเอิญ แต่แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง เธอสืบทอดความรู้เรื่องพิษและยาและพิชิตสัตว์โบราณที่น่าทึ่ง สิ่งเดียวที่น่าประหลาดใจคือราชาแห่งผีที่โลกกลัวตัวประกันผู้อ่อนโยนและอบอุ่นใจ

Manga Detail

English Rebirth of the Divine Doctor Status Publishing Type Manhua Author Total Volume Released: Years:
List Chapter Manga Rebirth of the Divine Doctor

Comments