Rise From The Rubble
7.60 (10)

Rise From The Rubble

อ่าน Rise From The Rubble เรื่องย่อ 10 ปีหลังจากค่ำคืนแห่งดวงดาว เมือง S ถูกทำลายโดยการระบาดของสัตว์ประหลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Zuo Fan ซึ่งมีชื่อ [ลูกชายของผู้ทรยศ] เช่นเดียวกับการเป็นนักรบสำรอง starfall ที่ไร้ประโยชน์ที่สุดที่วิ่งหนีไป ปลุกระบบ Super Warrior System ระหว่างกับดักที่ปลอมตัวเป็นการโจมตี ตั้งแต่นั้นมา เขาได้ลงมือบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ เพิ่มขึ้นราวกับดาวตก ตลอดเวลา ค้นหาความจริงของการทรยศของพ่อท่ามกลางการต่อต้านที่รุนแรง และค่อยๆ เริ่มต้นขึ้นบนถนนที่มีหนามในการกอบกู้โลก

Manga Detail

English Rise From The Rubble Status Publishing Type Manhua Author Bei Mu Liuhuo [Add] Total Volume Released: Years:
List Chapter Manga Rise From The Rubble

Comments