Solo Bug Player
6.77 (10)

Solo Bug Player

อ่านSolo Bug Player เรื่องย่อ Taepung Shin รู้ทุกซอกทุกมุมของวิดีโอเกม MMO ที่เขาโปรดปราน Paradiso ราวกับว่ามันเป็นหลังมือของเขา! อย่างไรก็ตาม การผจญภัยในเกมของเขาต้องพบกับจุดจบอย่างกะทันหันหลังจากที่เขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควร แต่นี่ไม่ใช่ไชโยครั้งสุดท้ายของเขา เพราะเขากลับชาติมาเกิดในนามจาเร็ด เจ้าเมืองที่ชั่วร้ายในดินแดนน้ำแข็ง… ในพาราดิโซ! ตอนนี้ เขาต้องกล้าเผชิญโลกที่เขารักและใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดทั้งหมดที่เขารู้จัก และเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นตัวละครหลักของการผจญภัยคนเดียวครั้งใหม่ของเขา!

Manga Detail

English Solo Bug Player Status Publishing Type Manhwa Author Cheongcho [Add, ] Serialization Kakaopage (Kakao) Total Volume Released: 2020 Years:
List Chapter Manga Solo Bug Player

Comments