Sono Mono. Nochi ni…
8.87 (10)

Sono Mono. Nochi ni…

อ่านSono Mono. Nochi ni… เรื่องย่อ วาซูเป็นชาวเมืองธรรมดาที่ปิดตัวเองใน “ภูเขา” เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หลังจากอยู่อย่างสันโดษ 2 ปีเขาก็ตัดสินใจลงมาจากภูเขา …

Manga Detail

English Sono Mono. Nochi ni… Status Publishing Type Manga Author Naruse, Yoshiki Serialization Comic Earth☆Star Total Volume Released: Aug 31, 2018 to ? Years:
List Chapter Manga Sono Mono. Nochi ni…

Comments