The Cultivators Immortal Is My Sister
9.61 (10)

The Cultivators Immortal Is My Sister

อ่านThe Cultivators Immortal Is My Sister (Chaos Alchemist) เรื่องย่อ กู่หยุนอัจฉริยะผู้มีพรสวรรค์อายุน้อยถูกลดตำแหน่งให้ทำงานแปลก ๆ ในนิกายชิงซานเพราะพลังวิญญาณของเขาอ่อนแอลงจากตราประทับของเทพเจ้าโบราณ พ่อของเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันและมีบทบาทในฐานะหัวหน้าของนิกายชิงซานที่ถูกถอดออกและถูกคุมขังโดยตระกูล Feilu ที่เป็นปฏิปักษ์ ในเวลานี้กู่หยุนได้ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาและทำสัญญากับเทพเจ้าโบราณ

Manga Detail

English The Cultivators Immortal Is My Sister Status Publishing Type Manhua Author Total Volume Released: Years:
List Chapter Manga The Cultivators Immortal Is My Sister

Comments