The Heavenly Demon Destroys the Lich King’s Murim
7.73 (10)

The Heavenly Demon Destroys the Lich King’s Murim

อ่าน The Heavenly Demon Destroys the Lich King’s Murim เรื่องย่อ เสียงที่ไม่รู้จักรบกวนฉันในขณะที่ฉันกำลังลอยอยู่ในระหว่างการฝึกฝนของฉันเพื่อไปถึงสถานะปีศาจที่อยู่เหนือธรรมชาติ สมาธิของฉันเสีย และฉันก็เข้าสู่สภาวะหมดสติและทำงานหนักเกินไป เมื่อฉันตื่นขึ้นในอีกหนึ่งเดือนต่อมา Lich King ได้เข้าควบคุม Murim แล้ว หลังจากการต่อสู้จบลงด้วยการทำลายล้างของลัทธิอสูรสวรรค์ ฉันตื่นขึ้นในอีกร้อยสี่สิบปีต่อมาในมูริมซึ่งมีเวทมนตร์และศิลปะการต่อสู้อยู่ร่วมกัน

Manga Detail

English The Heavenly Demon Destroys the Lich King’s Murim Status Publishing Type Manhwa Author 조형근 Serialization KakaoPage (Kakao) Total Volume Released: 2021 Years:
List Chapter Manga The Heavenly Demon Destroys the Lich King’s Murim

Comments