The Super Doctor From 2089
9.10 (10)

The Super Doctor From 2089

อ่านThe Super Doctor From 2089 เรื่องย่อ Ye Wutian แพทย์ผู้เก่งกาจจากปี 2089 เดินทางย้อนเวลากลับไปยังปี 2019 ในการทดลองระเบิดในห้องแล็บ เขาตื่นขึ้นมาในภูเขาป่าจากนั้นก็จัดการช่วยเด็กหญิงคนหนึ่ง Li wan er ที่ถูกงูพิษกัด ด้วยความรู้ที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดในด้านการแพทย์ Ye wutian เริ่มต้นการเดินทางที่น่าอัศจรรย์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21

Manga Detail

English The Super Doctor From 2089 Status Publishing Type Manhua Author Pojie Serialization N/A Total Volume Released: 2019 Years:
List Chapter Manga The Super Doctor From 2089

Comments