Rebirth of the Divine Doctor Chapter 125

Loading..
Rebirth of the Divine Doctor

Rebirth of the Divine Doctor

อ่านRebirth of the Divine Doctor เรื่องย่อ หญิงสาวแห่งตระกูลเย่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนเรียบง่ายไม่ได้ถูกโชคชะตาตายโดยบังเอิญ แต่แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง เธอสืบทอดความรู้เรื่องพิษและยาและพิชิตสัตว์โบราณที่น่าทึ่ง สิ่งเดียวที่น่าประหลาดใจคือราชาแห่งผีที่โลกกลัวตัวประกันผู้อ่อนโยนและอบอุ่นใจ

Comments