The Cultivators Immortal Is My Sister Chapter 87

Loading..
The Cultivators Immortal Is My Sister

The Cultivators Immortal Is My Sister

อ่านThe Cultivators Immortal Is My Sister (Chaos Alchemist) เรื่องย่อ กู่หยุนอัจฉริยะผู้มีพรสวรรค์อายุน้อยถูกลดตำแหน่งให้ทำงานแปลก ๆ ในนิกายชิงซานเพราะพลังวิญญาณของเขาอ่อนแอลงจากตราประทับของเทพเจ้าโบราณ พ่อของเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันและมีบทบาทในฐานะหัวหน้าของนิกายชิงซานที่ถูกถอดออกและถูกคุมขังโดยตระกูล Feilu ที่เป็นปฏิปักษ์ ในเวลานี้กู่หยุนได้ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาและทำสัญญากับเทพเจ้าโบราณ

Comments