Way of Domination Chapter 16

Loading..
Way of Domination

Way of Domination

อ่านWay of Domination เรื่องย่อ Liu Chengfeng ตื่นขึ้นมาจากโลงศพและพบว่าเขาได้กลับชาติมาเกิดเป็นชายชั่วร้ายที่น่าอับอายที่มีชื่อเดียวกับเขาในทวีป Xuanhui ข้างหน้าเขามีนิกายชั่วร้ายรกร้างซึ่งก่อตั้งโดยเจ้าของดั้งเดิมและนิกายผู้มีเกียรติที่มาล้อมและปราบปรามพวกเขา เพื่อที่จะอยู่รอดในทวีป Xuanhui Liu Chengfeng ผู้ซึ่งถูกผูกไว้กับ “Good Man System” ต้องทำภารกิจของระบบให้สำเร็จ ย้อนกลับชื่อเสียงของนิกายทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างนิกายและสร้างนิกายชั่วร้ายให้เป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุด ในทวีป Xuanhui!

Comments